Loopsheid bij de Teef
Loopsheid bij de teef


 
Wat houdt de loopsheid in?
Wanneer wordt mijn teef loops?
Wat zijn de verschijnselen ?
De ongewenstste dekking.
Het voorkomen van de loopsheid.
Sterilisatie


Wat houdt de loopsheid in?
De loopsheid is de vruchtbare periode van de teef. Deze periode kenmerkt zich doordat het geslachtsdeel meer is opgezwollen als normaal en de teef hieruit druppeltjes bloed verliest.Tijdens deze periode kan ze gedekt worden.

Eerste keer loops.
De eerste loopsheid treedt op tussen de 6-18 maanden leeftijd. Hoe groter dehond, hoe later de loopsheid begint. Indien in huis meerdere teven wordt een jong teefje meestal pas de eerste keer loops als zij ca. 14 maanden is.

Verschijnselen.
- de vulva zwelt op.
- de reuen raken erg ge´nteresserd in de teef (wat de teef niet leuk vindt)
- na enkele dagen begint de teef te vloeien (= 1ste dag van de loopsheid, de   pro-oestrus).
   deze uitvloeiing is in het begin bloederig en gaat later over in een bruin waterige uitvloeiing.
- tussen de 9e-12de dag van de loopsheid is de hond vruchtbaar, de oestrus: is de periode waarin
   ze kan drachtig worden. In deze periode worden reuen niet meer door de teef
   weggejaagd. De teef probeert zelfs te ontsnappen om op zoek te gaan naar de reu !
- na de vruchtbare periode gaat de uivloeiing stoppen, de vulva gaat weer
  slinken en de teef snauwt weer de reuen af: de metoestrus is begonnen.
- 3 weken na het begin van de loopsheid stopt de loopsheid, de metoestrus is beeindigd.

Tijdens de loopsheid zwelt de baarmoeder (uterus) op, ook de bloedvaten van
de baarmoeder zwellen op. Pas 8-10 weken na het einde van de loopsheid is de baarmoeder weer tot rust gekomen. Soms treedt er dan nog wat taaie melkachtige uirvloeiing uit de baarmoedermond op ged. 1-2 dagen.

Wanneer wordt mijn teef loops?
Een teef wordt voor de eerste keer loops tussen de 5-18 maanden leeftijd.
Wanneer ze voor het eerst loops wordt hangt van veel factoren af:
- de grootte. Hoe groter een hond wordt, hoe later ze loops wordt.
- erfelijkheid. De fokker kan vaak goed vertellen wanneer uw teef voor het eerst loops   wordt.
- als er een loopse teef bij u in huis of in de buurt is stimuleert dat uw teef om ook   loops te worden
.
De eerste loopsheid kan normaal verlopen maar kan ook kort duren of juist erg lang.
Het vloeien kan practisch afwezig zijn of juist heel erg heftig. Honden worden om de 5-8 maanden loops, dit kan steeds b.v. om de 6 maanden zijn maar kan ook voortdurend veranderen.

De ongewenste dekking
Het kan gebeuren dat uw hond op de een of andere manier gedekt wordt.
Teven zijn erg vindingrijk om te ontsnappen of er kan een reu bij u over de schutting
klimmen. Ook al hebben ze niet "vastgezeten", er is een behoorlijke kans dat uw hond gedekt
is en dus ook bevrucht. Of uw hond gedekt is is nooit met 100% zekerheid vast te stellen.
Om te verkomen dat uw hond drachtig wordt bestaat er de zogenaamde "morning
after prik". Deze morning after prik dient op de 3-de en 5-de dag na de dekking gegeven worden

Loopsheid voorkomen
Loopsheid is op zich iets heel natuurlijk, mocht de loopsheid voor de hond Ún U geen probleem
zijn: dan hoeft U natuurlijk niets te ondernemen.

Mocht u willen dat uw hond niet meer loops wordt, dan moet er actie worden ondernomen.
Wat zijn de mogelijkheden?
          
1) de prikpil.
Door middel van een injectie krijgt Uw hond elke 5 maanden een hormoon toe-gediend
Voordeel:  - Geen operatie,
                 - Minder risico op incontinentie (kan na een operatieop latere leeftijd gaan optreden)
                
Nadeel:   -Soms ontstaat op de injectie plaats een  vachtverkleuring of een kale plek.
               -Schijnzwangerschap treedt soms toch nog op.
               - De kans op baarmoederonstekingen neemt na langdurig gebruik aanzienlijk toe.
               - De kans op borstkanker (melkliertumoren) neemt aanzienlijk toe  
               - Is op den duur veel duurder dan sterilisatie

2) Sterilisatie:

Strikt medisch gezien is steriliseren het onvruchtbaar maken: het onderbinden van de eileider/ zaadleider. Dit wordt eigenlijk alleen nog bij rammen gedaan en een enkele keer bij de reu. Castreren is het verwijderen van inwendige geslachtsorganen: bij de teef de eierstokken/baarmoeder en bij de reu de testikels.
In het normale spraakgebruik echter "castreren we de reu" en "steriliseren de teef".
Door middel van een operatie worden de eierstokken en de baarmoeder verwijderd.
Deze operatie vindt plaats onder algehele anesthesie.
Door de moderne gasverdoving en goede narcose bewaking is het operatie risico erg klein.

Voordeel:   -De teef wordt niet meer loops of schijnzwanger.
                 -Doordat de eierstokken verwijderd zijn kunnen deze organen  zowel direct als indirect geen
                   problemen meer opleveren zoals baarmoederontsteking en eierstokkanker.
                 - Minder kans op melkkliertumoren (borstkanker). Hoe jonger een teef
                     gesteriliseerd wordt hoe minderkans op melkkliertumoren. !
                 - Sterk verminderde kans op suikerziekte.
                   - Is eenmalig
                   - Is bij levenslange loopsheid preventie veruit de goedkoopste methode

Nadeel: - elke operatie heeft een erg klein risico.
             - de teef kan soms gemakkelijker dik worden, dit is niet altijd te voorkomen.
             - kleine kans op urine-incontinentie, met name als de teef oud wordt, dit is
                 meestal met medicijnen goed te verhelpen.
             - soms kan de vacht veranderen. Met name bij Ierse Setters en heidewachtels
                 is de kans groot...

 
Wanneer steriliseren ?. Het beste is het om de teef te laten steriliseren voor (!) de eerste loopsheid. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat bij teven die voor de eerste loopsheid al gesteriliseerd worden, de kans op het onstaan borstkanker op latere leeftijd met een factor 100-1000 doet afnemen. Na de 1e loopsheid steriliseren verminderd de kans op borstkanker nog met een factor 4-5 Heeft de hond al een aantal loopsheden doorgemaakt dan heeft sterilisatie nauwelijk nog preventieve werking op het ontstaan van melkkliertumoren. Wij adviseren om teefjes te laten steriliseren zodra ze 5-6 maanden zijn. Bij jonge dieren is de ingrijp eenvoudiger en ze herstellen vaak (nog) veel sneller

 
3).  De pil in tabletvorm.
Deze laatste methode heeft als voordeel dat op elk gewenst moment gestopt en begonnen kan worden. Met name om de loopsheid uit te stellen, bijv. tot na een vakantie, is het geven van "de pil" een prima methode.

Voordeel: -mits op tijd begonnen maar kleine doses hormonen nodig
                 -je hoeft niet met de hond naar de dierenarts
                 -werkt snel en kort

Nadeel: - kans op vergeten
               - bij langdurig gebruik: ook hier verhoogde kans op borstkanker en melklierontstekingen.