Gedragtherapie
Er blijken in de praktijk veel verschillende problemen te bestaan. Hieronder worden de meest voorkomende problemen in kaart
gebracht:

· Agressie t.o.v. mensen
· Agressie t.o.v. honden (soms specifiek op een bepaald ras, een bepaalde kleur of sekse gericht).
· Niet alleen kunnen zijn: (wat zich uit in)

- blaffen, janken, huilen.
- onzindelijk
- vernielen

· Angst voor geluiden (bijvoorbeeld onweer of vuurwerk)
· Angst voor mensen
· Angst voor honden (soms ook weer specifiek op ras, kleur, of sekse).
· Najagen van joggers, fietsers, dieren, maar ook schaduwen.

· Onrustig in de auto
· Opspringen tegen mensen
· Eten van de straat
· Niet opvolgen van commando's
· Trekken aan de riem
· Verveling
· Heel erg waaks zijn
· Verdedigen van de voerbak
Dit zijn een aantal voorbeelden. Talloze andere voorbeelden zijn er nog te noemen en het kan best zo zijn dat u nu dit rijtje
eens doorneemt en denkt: "hé wat mijn hond doet staat hier niet bij. Heb ik nou wel of niet een probleem?"
Ook voor u geldt: iedereen bepaalt voor zichzelf of het gedrag wat de hond vertoont een probleem vormt of niet. Dus ieder
gedrag wat door u als probleem wordt ervaren zal ook op een serieuze manier worden behandeld door een gedragsdeskundige