Gedrag
Probleemgedrag is elk gedrag wat de hond in een bepaalde frequentie of intensiteit vertoont en een probleem vormt voor de
eigenaar en / of omgeving.

In de dagelijkse omgang met de hond kan er een moment komen dat er een bepaald gedrag van de hond als probleem wordt ervaren.
Ook kan het zo zijn dat de hond uit het asiel gehaald wordt en een probleemgedrag vertoont.
Dit kan ergernis veroorzaken bij zowel de eigenaar als een eventuele omgeving met alle gevolgen van dien.

Er blijken in de praktijk veel verschillende problemen te bestaan. Hieronder worden de meest voorkomende problemen in kaart
gebracht:

· Agressie t.o.v. mensen
· Agressie t.o.v. honden (soms specifiek op een bepaald ras, een bepaalde kleur of sekse gericht).
· Niet alleen kunnen zijn: (wat zich uit in)

- blaffen, janken, huilen.
- onzindelijk
- vernielen

· Angst voor geluiden (bijvoorbeeld onweer of vuurwerk)
· Angst voor mensen
· Angst voor honden (soms ook weer specifiek op ras, kleur, of sekse).
· Najagen van joggers, fietsers, dieren, maar ook schaduwen.

· Onrustig in de auto
· Opspringen tegen mensen
· Eten van de straat
· Niet opvolgen van commando's
· Trekken aan de riem
· Verveling
· Heel erg waaks zijn
· Verdedigen van de voerbak
Dit zijn een aantal voorbeelden. Talloze andere voorbeelden zijn er nog te noemen en het kan best zo zijn dat u nu dit rijtje
eens doorneemt en denkt: "hé wat mijn hond doet staat hier niet bij. Heb ik nou wel of niet een probleem?"
Ook voor u geldt: iedereen bepaalt voor zichzelf of het gedrag wat de hond vertoont een probleem vormt of niet. Dus ieder
gedrag wat door u als probleem wordt ervaren zal ook op een serieuze manier worden behandeld door een gedragsdeskundigeEr ontstaat spanning en stress en op diverse manieren zal worden geprobeerd het probleemgedrag te voorkomen of te verbeteren.
Helaas is het vaak zo dat het probleemgedrag niet op de juiste manier wordt aangepakt waardoor resultaat uitblijft en er al
snel de vraag ontstaat of de hond nog wel gehouden kan worden of misschien moet worden herplaatst.

Wat voor gedrag de hond ook vertoont, voor de een zal het wel een probleem zijn en voor de ander niet.
Veel mensen nemen een hond in huis voor de gezelligheid. Als hier dan problemen ontstaan binnenshuis van bijvoorbeeld vernielen
dan is de gezelligheid er al snel vanaf.
Ook kan een hond als taak hebben om het huis, de boerderij of het bedrijf te bewaken. Als de hond vervolgens niet waaks is
dan ontstaat er ook een probleem.

Zo blijkt dus wel dat het gedrag van een hond door ieder individu anders wordt ervaren.

Belangrijk is tot slot nog wel om te realiseren dat hoe korter probleemgedrag zich afspeelt, des te beter is er een therapie
op in te zetten.


Er zijn diverse oorzaken waardoor probleemgedrag kan ontstaan.

Slechte socialisatie:


Heel belangrijk is het dat pups op een goede manier worden gesocialiseerd. Dat wil dus zeggen dat de pups veel indrukken op
moeten doen en met diverse dingen van de huidige samenleving in contact moeten komen. De fokker waar de hond vandaan komt
is voor een groot gedeelte verantwoordelijk hiervoor. Maar ook de eigenaar die de pup krijgt zal hiermee verder moeten gaan.
De pup zal mee naar buiten moeten, kennis moeten maken met mensen, honden en verkeer. Kortom alle dingen waar de hond in zijn
latere leven ook veel mee te maken krijgt. Als de hond onvoldoende gesocialiseerd wordt zal er later veel angst zijn voor
alles wat onbekend is. Pups die een slechte socialisatie gehad hebben zijn later zeer moeilijk om te vormen tot normale gezinshonden.


Nooit geleerd:

Een pup die wordt geboren zal nog veel moeten leren. Daar wordt vaak mee begonnen in de socialisatie maar buiten de socialisatie
gaat de hond dingen leren zoals alleen thuis zijn, mee met de fiets, alle oefeningen die op de hondenschool worden aangeleerd
zoals bijvoorbeeld zit, af, plat, blijf etc.
Nou kan het zo zijn dat door omstandigheden een hond iets niet aangeboden krijgt.
Als iemand een pup aanschaft en de hond kan vanaf die dag continue bij de eigenaar zijn dan zal de hond niet leren om alleen
te zijn. Soms komt er na een aantal maanden of een aantal jaar een moment dat de hond wel even alleen moet zijn en dan blijkt
hij dit niet te kunnen.
Dit is natuurlijk maar een voorbeeld en er zijn er nog talloze andere te noemen. Maar niet geleerd spreekt voor zich. Als
niemand je vertelt hoe je iets moet doen dan kan je dat niet. Een pup wordt niet geboren met de kennis van de oefeningen zit,
af, en plat.
Dit wordt de hond geleerd door de eigenaar en zo niet dan kan hij dit niet zomaar uitvoeren.

Traumatische ervaring:

Na een schokkende gebeurtenis kan het zo zijn dat de hond ander gedrag gaat vertonen. Bijvoorbeeld na een gevecht met een
andere hond, mishandeling door een vorige eigenaar, en verhuizing, een operatie etc.
Net als bij mensen kan dit een enorme invloed hebben op de hond en er kan angst ontstaan.
Belangrijk is het om indien dit geconstateerd wordt ook weer zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Hoe korter het gedrag
bestaat hoe beter de kans is op verbetering.

Ouderdomsverschijnselen

En hond die ouder wordt kan net als mensen lichamelijk achteruit gaan. Slechter zien en slechter horen zijn de twee belangrijkste
hier.
Als een hond minder goed gaat zien kan het zijn dat hij sneller schrikt en daardoor sneller een keer zal happen of bijten.
Niet omdat de hond ineens agressief is geworden maar puur uit zelfverdediging omdat hij schrok van hetgeen hij niet aan zag
komen.
Ditzelfde geldt voor slechter horen. Als een hond doof wordt zal hij iemand minder snel horen aankomen. Benader de hond dan
ook altijd vanuit een punt waarvan hij kan zien dat er iemand aankomt. Als de hond ligt te slapen tik dan even tegen de mand.
Anders zou de hond ook hier weer van schrik kunnen happen of bijten.