Chirurgie
https://www.newfoundlander.eu/chirurgie.jpg
Een operatie

Er kunnen veel redenen zijn waarom uw dier moet worden geopereerd. Of het nu gaat om een zgn. routineoperatie zoals een sterilisatie
of castratie van uw hond dan wel kat, of om bv een knieoperatie; uw dier is bij ons in goede handen en wordt met de grootst
mogelijke zorg omgeven en behandeld.

Het maken van de afspraak

die zorg begint al bij het afspreken van de operatie. De assistente wijst u er op dat uw dier vanaf ongeveer 12 uur voor de
operatie niet meer mag eten. De reden hiervoor is dat het dier door de narcose kan gaan braken en dan bestaat het risico dat
hij zich kan verslikken en voedseldelen inademt tijdens de operatie. Drinken mag wel tot een uur voor de operatie.

De gezondheidstoestand

het is van groot belang dat uw dier zo gezond mogelijk aan een operatie begint omdat daarmee het narcose-risico verkleind wordt.
Dit is de reden dat vooraf altijd een lichamelijk onderzoek zal plaatsvinden. De dierenarts controleert daarbij de ademhaling,
het hart, de slijmvliezen en eventueel de temperatuur. Nog beter is het om ook nog een bloedscreening te doen om lichamelijke
afwijkingen aan bv lever of nieren te kunnen vaststellen. Zeker bij de zgn. risico-groep (honden en katten vanaf 6 jaar) zullen
wij dit adviseren.
Bij dieren met een "ruisje" of een afwijkend ritme van het hart kan een E.C.G. gemaakt worden om het risico beter te kunnen
evalueren.

De voorbereiding van de patient

nadat uw dier onder narcose is gebracht wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. Ook kan er nu een I.V. infuus (d.w.z. rechtstreeks
in de bloedbaan) worden aangebracht waardoor het mogelijk is om tijdens de operatie vocht en medicamenten toe te dienen.

De voorbereiding van de operatieplaats

daarna wordt de plaats van de operatie voorbereid. Dit houdt in dat de betreffende plek ruim wordt geschoren en gedesinfecteerd
om te voorkomen dat er tijdens de operatie wondbesmetting kan optreden. Het hele dier wordt hierna afgedekt met een steriele
doek waarin een opening wordt gemaakt op de plek waar de operatie zal plaats vinden.


De voorbereiding van de operatiekamer

bij de operatietafel komt vervolgens een instrumententafel te staan. Op deze tafel ligt al het van te voren gesteriliseerde
instrumentarium dat tijdens de operatie gebruikt zou kunnen worden netjes uitgestald op een steriele doek.
Voorzorgsmaatregelen die verder nog kunnen worden genomen kunnen varieren afhankelijk van de soort operatie. Dit betreft bijv.
de kleding van de chirurg en de assistente(n) bestaande uit: steriele handschoenen, monddoekjes, mutsjes en haardoekjes, steriele
jassen en speciaal operatieschoeisel.

De operatie

nu is de voorbereiding klaar en kan de operatie beginnen.
De huidsnede wordt gemaakt met een scalpel of met een electrochirurgisch mes. Met name als er veel bloedvaten door het weefsel
lopen wordt er vaker met electrochirurgie gewerkt, omdat het overzicht op het operatiegebied dan beter blijft.
Operaties die veel voorkomen zijn: sterilisatie en castratie, tumoren verwijderen, knieoperaties, buikoperaties aan maag,
darmen,blaas en milt, keizersnede, oogoperaties en botoperaties.


Hechtmaterialen

alle hechtmaterialen die binnen in het dier gebruikt worden zijn de meest moderne oplosbare hechtmaterialen die ook bij mensen
gebruikt worden. Soms wordt de huid hiermee gesloten (onderhuids); dan kun je de hechtingen niet zien en hoeven ze ook niet
verwijderd te worden.
Als er wel hechtingen uitwendig zichtbaar zijn dienen ze er na 10 tot 14 dagen weer uitgehaald te worden.

De recovery

na de operatie wordt de operatiewond verzorgd en afgedekt met een spray. Het dier wordt nu naar de recovery gebracht om weer
wakker te worden. Hier wordt hij voortdurend gecontroleerd en in de gaten gehouden.
Sommige kleine dieren kunnen door de narcose teveel zijn afgekoeld en een ondertemperatuur hebben. Zij worden dan in een couveuse
gelegd om weer wakker te worden en een normale lichaamstemperatuur te krijgen.
Afhankelijk van de soort operatie kunnen er vooraf of na afloop medicijnen gegeven worden. Zo worden er na afloop pijnstillers
gegeven bij ingrepen waarbij veel pijn na de operatie te verwachten is.
Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk zijn dier weer thuis hebben. De meeste dieren zijn enkele uren na de operatie al
weer in staat om naar huis te mogen, maar dit is sterk afhankelijk van het soort operatie en bovendien per dier verschillend.

Wij streven er naar alle dieren pas naar huis te laten gaan als ze weer helemaal "bij" zijn uit de narcose. Dan weten we zeker
dat er niets meer mis kan gaan!

De nazorg bij u thuis

als uw dier nog slaperig is kunt u hem het beste een warm en rustig plekje geven. Een kat die erg onrustig is kunt u het beste
in zijn vervoerskooitje in een rustige, wat donkere ruimte laten zitten tot de onrust verdwenen is.
De oogleden kunnen wat vet zijn van de oogzalf die tijdens de narcose in de ogen is aangebracht om uitdroging van het hoornvlies
tegen te gaan.

Waar dient u op te letten

hond of kat mag niet gaan braken ( een enkele keer 's avonds de eerste dag is geen enkel probleem).
De operatiewond mag niet nabloeden (een paar druppels bloed is niet erg).
De eerste dag na de operatie moet hij weer willen drinken.
De tweede dag na de operatie moet hij weer willen eten.
Uw dier mag niet aan de wond likken of bijten.
Mag geen koorts krijgen en de wond moet er netjes blijven uitzien.


Voedsel

wij adviseren om uw dier na afloop van de operatie de eerste 12 uur geen eten te geven en daarna te beginnen met kleine hoeveelheden
eten verdeeld over de dag. De eerste dag na de operatie +/- de helft van de normale hoeveelheid. Vanaf de derde dag gaat alles
weer normaal. Geeft u te snel of te veel voedsel dan kan het dier misselijk worden en gaan braken.

Drinken

drinken mag uw dier al direkt na thuiskomst zodra hij hiertoe in staat is maar ook hiervoor geldt weer: met kleine beetjes.

Medicamenten

als u medicijnen meekrijgt staat het gebruik en de dosering op de verpakking . Vaak hoeft u daar pas een dag na de operatie
mee te beginnen.

De kap

om te voorkomen dat de hond of kat aan de wond gaat likken of bijten (de hechtingen kunnen gaan jeuken) wordt er soms een kap
meegegeven. Het is de bedoeling dat uw dier die kap de eerste dagen dag-en-nacht omhoudt. Begin met de kap daarna af te doen
als u op het dier kunt letten, bijvoorbeeld als u 's avonds voor de TV zit. Accepteert de hond de kap niet dan kan een oud
T-shirt uitkomst bieden. Doe de achterpoten door de armsgaten en maak het aan de voorkant bij de hals en de voorborst met
"veilige" veiligheidsspelden vast.
N.B. U betaalt statiegeld voor de kap die u in bruikleen krijgt. Neem hem tijdens de controle (schoongemaakt) mee, dan krijgt
u het statiegeld terug.

Het uitlaten

hond de eerste dagen na de operatie uitsluitend aan de lijn uitlaten, wel regelmatig maar niet te lang achter elkaar. Probeer
springen en spelen zoveel mogelijk te voorkomen.
Katten bij voorkeur 2 tot 3 dagen binnen houden.

Controle

na 10 dagen dient u terug te komen; de huidhechtingen worden dan verwijderd en de operatiewond wordt gecontroleerd. Deze controle
kost niets. Wel even een afspraak maken hiervoor en vergeet de kap niet.
Voor de meeste ingrepen geldt dat uw dier zeer spoedig herstelt en dat u misschien zelfs al na enkele dagen niet meer kunt
merken dat ze geopereerd is.

tenslotte, mocht u iets niet vertrouwen, neem dan contact met ons op !!!
https://www.newfoundlander.eu/redhome.gif