Chippen
https://www.newfoundlander.eu/transponder.gif


U kunt uw hond tegenwoordig laten "chippen".
Weggelopen huisdieren zijn sneller terug dankzij electronische identificatie.

Het is tegenwoordig mogelijk om huisdieren te laten "chippen". Huisdieren als katten, honden, fretten en konijnen, maar ook vogels
en paarden kunnen middels een eenvoudige injectie voorzien worden van een zogenaamde transponder. Deze chip is kleiner dan
een dubbeltje en bevat een unieke identificatie- code, die met een ISO afleesapparaat gelezen kan worden. Ideaal bij identificatie
van bijvoorbeeld weggelopen katten en honden of gestolen paarden, pony's en vogels.

Waarom zou een diereneigenaar zijn dier laten identificeren en registreren?
Bij het fokken van honden dient de gezondheid en het welzijn voorop te staan. Het huidige rechtsysteem speelt daar al op in; juridich gezien is een
fokker aansprakelijk, wanneer een door hem/haar gefokt dier afwijkingen vertoont of gaat vertonen, die een fokker redelijkerwijs
had kunnen voorkomen.

Andere redenen voor een goede indentificatie.
Een goed systeem om honden te identificeren is om meerdere redenen van belang.Voor de meeste eigenaren van honden is de belangrijkste
reden het snel en eenvoudig opsporen van hun vermiste of verdwaalde huisvriend. Goede indentificatie maakt gestolen of vermiste
honden herkenbaar. Een goed identificatiekenmerk van een hond  kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het eigendomsbewijs. Maar
ook aan andere documenten (zoals gezondheidsverklaring, stamboek- en verzekeringsformulier), waardoor het altijd zeker is
dat die daadwerkelijk bij het betreffende dier horen. Dat is bij de aan- en verkoop van honden niet geheel onbelangrijk!

Tot slot is het een goed middel om de illigale dierenhandel terug te dringen. Het is mogelijk dat de overheid in de nabije toekomst een verplichting
oplegt tot indentificatie en registratie van huisdieren.

Is indentificatie van huisdieren in Nederland verplicht?
Een algemene identificatie en registratie van huisdieren is in principe in Nederland (nog) niet verplicht, dit in tegenstelling
tot sommige andere Europese landen. Onder bepaalde omstandigheden schrijft de wet echter voor dat honden geindentificeerd
dienen te zijn. Dit wordt nu nog beschreven in het Honden- en kattenbesluit uit 2000. Dit besluit is een onderdeel van de
Wet op de Dierenbescherming, waarin onder andere staat dat honden in asielen, pensions en bij handelaren geindentificeerd
en geregistreerd dienen te zijn.

Voor honden wordt als wijze van indentificeren het chippen voorgeschreven. Honden die ingeschreven worden in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) worden op een leeftijd van 6-9 weken gechipt door een door de Raad van Beheer aangestelde chipper. Alle overige honden (bastaarden) kunnen door de dierenarts gechipt worden.

Sinds 1 oktober 2004 worden door de dierenartsen in de gehele Europese Unie voor alle honden, katten en fretten een europees paspoort afgegeven. Voorwaarde bij een bezoek aan het buitenland is wel dat het dier een identificatie in de vorm van een chip (of tatouage) dient te hebben alsmede een rabiësvaccinatie.

Identificatie van rashonden
Er is een verschil tussen rashonden en niet rashonden. Rashonden worden al op een leeftijd van 6 tot 9 weken gechipt door
chippers van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. De Raad van Beheer is het overkoepelend orgaan van alle rashonden
verenigingen in Nederland. Op het moment van chippen vindt ook een nestcontrole plaats, waarbij alle pups en de moederhond
aanwezig dienen te zijn. De pups van het nest worden bekeken op hun raszuiverheid en de stambomen kunnen worden aangevraagd.
De Raad van Beheer chipt sinds 1 januari 1998 pups van rashonden. Zij beschikt over een eigen reeks identificatienummers,
welke allemaal beginnen met 5281400. De Raad van Beheer is verantwoordelijk voor de uniciteit van alle identificatiecodes
welke beginnen met deze 7 cijfers. Een rashond geboren in een ander land waar het chippen ook al is ingevoerd, krijgt een chip met begincijfers van de betreffende kennelclub. Een hond die in Noorwegen is geboren en ingeschreven in het Noorse Stamboek heeft een chip met de begincijfers 57805.

Niet-rashonden kunnen op willekeurige leeftijd gechipt worden door tde dierenarts. Bijvoorbeeld als een hond in een
asiel terecht komt of in een pension wordt ondergebracht.

                                                                                          

                                                                                                  https://www.newfoundlander.eu/redhome.gif